Exploitatiekosten kunnen weer uit de MI-vergoeding worden betaald

Stichting Gearhing is begonnen om een deugdelijk plan te maken voor It Iepen Stee. Het gebouw is 60 jaar oud, verbruikte enorm veel energie en er was overcapaciteit door leerlingkrimp. "Veertig jaar geleden zijn er 4 lokalen bijgebouwd, maar verder is er in al die jaren nooit iets gedaan aan upgrading van het gebouw", vertelt Rein Brandsma, senior beleidsmedewerker financiën, huisvesting en facilitaire zaken.

Het plan om de school te renoveren had drie speerpunten. Het gebouw moest modern onderwijs beter faciliteren, de ruimtebehoefte werd afgestemd op het aantal leerlingen en het energieverbruik moest drastisch omlaag. Met een investering van ruim € 252.000 door Gearhing en een ongebruikt budget van € 193.000  van de gemeente Sûdwest Frieslân was er in totaal € 445.000 beschikbaar voor het project. "Dat de gemeente dat budget voor onderwijsvernieuwing niet terug heeft gestort in de algemene reserve, maar akkoord ging dat we het gebruikten om het gebouw weer bij de tijd te krijgen vinden wij heel bijzonder."

Samen met de architect is de verbouwing voorbereid. Vervolgens is het project op een bijzondere manier aanbesteed. "Wij hebben de aannemers verteld dat we € 445.000 te besteden hadden en welke maatregelen we daar minimaal voor wilden laten uitvoeren.  Voor alles wat zij meer konden bieden scoorden ze bonuspunten. Zo zijn we uitgekomen bij het consortium dat het project heeft uitgevoerd."

Om de nieuwe start te markeren heeft de school een andere naam gekregen: De Populier. Het gebouw is wat kleiner geworden, maar de sfeer is eigentijds. De school past qua grootte uitstekend bij het leerlingenaantal. Door de energiebesparende maatregelen verwacht Brandsma dat de exploitatie volledig vanuit de MI-vergoeding kan worden betaald. "De school en de bekostiging zijn afgestemd op het aantal leerlingen. Daar ging het uiteindelijk om."

 

 

 • Type gebouw

  Primair onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  60

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Facilitair medewerker
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1961

 • Jaar van de verduurzaming

  2016

 • Aantal m2 BVO

  795 (oud)
  495 (nieuw)

 • Gebruikte hulpmiddelen

  PVE Frisse Scholen
  Energielabel

 • Type maatregelen

  Verlichten
  Ventileren
  Slim aanbesteden
  Energie beheren
  Gebouw aanpassen
  Isoleren

Capaciteit aanpassen aan ruimtebehoefte

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het gebouw was te groot voor het aantal leerlingen. De leerlingprognoseis stabiel, dus die extra ruimte hebben we ook de komende jaren niet nodig. Daarom is besloten om een vleugel van het gebouw te slopen om het stichtingskostenbedrag omlaag te brengen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De sloop maakt deel uit van de totale kosten van € 445.000 (incl. BTW) van het project.

Wat zijn de effecten van de installatie van de sloop op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Die vleugel hoeft niet meer te worden verwarmd, dus het energieverbruik zal dalen. Dat heeft een positief effect op de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Wij hebben voor een oplossing voor de overcapaciteit advies gevraagd aan Ruimte OK. Zij kwamen met het idee om een vleugel te slopen.

TIP
Of zo'n project voor andere scholen haalbaar is hangt vooral af van het beschikbare budget. Ik zou willen aanraden om de sloop van een deel van het gebouw in combinatie te doen met een renovatie. Dat is een hele operatie, die je niet kunt bekostigen vanuit uitgesteld onderhoud. Daar heb je echt wel een bijdrage van de gemeente bij nodig.

Upgrade naar eigentijds onderwijs

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het gebouw heeft ruimtelijk een nieuwe indeling gekregen. Door het bestaande gebouw te koppelen aan een stukje nieuwbouw is er een ruim centraal leerplein ontstaan, met plekken om zelfstandig te werken. In het leerplein zit een podium voor allerlei activiteiten. Om meer ruimtegevoel te creëren zijn de bestaande plafonds weggehaald, zodat de oude spanten zichtbaar werden. Om diezelfde reden is het leerplein met transparante schuifdeuren gekoppeld aan de lokalen. Zo blijft er visueel contact tussen de leerkrachten en de leerlingen.

Naast het wegwerken van achterstallig onderhoud zijn allerlei energiebesparende (deel dak vervangen, dak en zoldervloer isoleren, HR++ glas, LED-verlichting) en binnenklimaat verbeterende maatregelen genomen, uitgaande van de eisen voor Frisse Scholen klasse B (2012). Elk lokaal heeft een CO2-gestuurde ventilatiebox voor de afvoer van lucht. Alle gevels zijn voorzien van nieuwe ventilatieroosters voor natuurlijke ventilatie en elke ruimte is voorzien van een zomer- en nachtventilatie.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De upgrade maakt deel uit van de totale kosten van € 445.000 (incl. BTW) van het project.

Wat zijn de effecten van de installatie van de upgrade op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Met name de energiebesparende maatregelen hebben een positief effect op het energieverbruik en de exploitatielasten. Door de upgrade van het gebouw is het er voor de kinderen en leerkrachten veel prettiger en comfortabeler. De temperatuur is aangenamer en de luchtkwaliteit is verbeterd.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Penta Architecten
Lindhorst huisvestingsadviseurs
Installatiebedrijf van der Pol
BouwCollectief Sneek

TOP
Behalve tegenslag doordat er asbest werd aangetroffen is het project verder uitstekend verlopen.

TIP
Zet een project zo in de markt dat de betrokken partijen worden uitgedaagd.

Monitoring energieverbruik

Welke maatregel heeft u getroffen?
In de school zijn slimme energiemeters geplaatst door een bedrijf dat gespecialiseerd is in energiemanagement. De meters worden op afstand uitgelezen. Er wordt twee keer per jaar rapport uitgebracht over het energieverbruik en indien nodig krijgt de school advies om het gebouw aan te passen. Bij deze renovatie is vooraf advies gegeven over energiebesparende maatregelen. Voorbeelden daarvan zijn de isolerende maatregelen en het aanbrengen van LED-verlichting in en om het gebouw. De verlichting binnen is uitgerust met aanwezigheidsdetectie.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Het plaatsen van slimme meters maakt deel uit van de totale kosten van € 445.000 van het project.

Wat zijn de effecten van de installatie van energiemonitoring op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het doel van energiemonitoring is een zo laag mogelijk energieverbruik.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Enodes

TOP
De adviezen zijn gebruikt bij de renovatie.

TIP
Energiemonitoring werkt. Het is een doorlopend proces, waarmee je gekke dingen - een kachel die tijdens een vakantieperiode brandt - meteen kunt oplossen.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items