Prestatiecontract VSB De Regenboog

VBS De Regenboog is de eerste school in Nederland met een 15-jarig prestatiecontract, waarin afspraken zijn vastgelegd over onderhoud, energiezuinigheid en het binnenklimaat. Directeur Emiel Link is zeer tevreden over de ‘ESCo’ die dit verzorgt. “Het is een spannende keuze. Maar er is een groot onderling vertrouwen, en als er iets hapert staan ze meteen op de stoep. Goede dienstverlening heeft z’n prijs, maar wij hebben nu jarenlang een gegarandeerd gezonde school en kunnen zelfs toekomstige maatregelen financieren.”

In 2014-2015 is het monumentale schoolgebouw uitgebreid met vier klaslokalen. Zes van de bestaande 19 lokalen zijn gerenoveerd. Deze lokalen zijn voorzien van isolatie en een hoogwaardige klimaatinstallatie, die ook voor verwarming en koeling zorgt. In het gerenoveerde deel van het gebouw is nu een goed binnenklimaat.

Het prestatiecontract geeft VSB De Regenboog de zekerheid dat het gehele gebouw en de installaties in een bepaalde conditie blijven en dat het 'fris en warm' is in het gebouw. Hiervoor ontvangt het ESCo Ovvia jaarlijks een vergoeding. Daaruit betaalt het bedrijf ook de energierekening. Link: "Wij hebben in het prestatiecontract vastgelegd dat van iedere euro die Ovvia bespaart ten opzichte van de energierekening van voor de renovatie 85 procent in een apart potje komt voor weer nieuwe investeringen. De resterende 15 procent is een bonus voor Ovvia."

Een deel van de school, dertien lokalen, beschikt nu nog niet over luchtkwaliteit B. "Ovvia heeft berekend dat het financieel haalbaar is om in de loop van de komende vijftien jaar uit deze pot een ventilatiesysteem te betalen zodat straks de hele school beschikt over een goed binnenklimaat. Met dit contract hebben we dus een soort groeimodel afgesproken."

Bekijk het volledige artikel op RVO.nl

 • Type gebouw

  Primair Onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  444

 • Actief betrokken

  Directeur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1950

 • Jaar van de verduurzaming

  2014 - 2015

 • Aantal m2 BVO

  2737 m2

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Energie beheren
  Ventileren
  Onderhoud installaties
  Financiering regelen

Prestatiecontract 15 jaar energieverbruik

Welke maatregel heeft u getroffen?
Prestatiecontract voor energieverbruik, binnenklimaat en onderhoud van de technische installaties.

Welke kosten gaan hiermee gepaard hoe worden deze gefinancierd?
Aan de contractpartner wordt jaarlijks € 38.000 aan energiekosten,en € 5.600 + MOP-gelden betaald voor onderhoud en beheer.

Wat zijn de effecten van de installatie van het prestatiecontract op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Er is altijd een comfortabel binnenklimaat. Het energieverbruik zal naar verwachting omlaag gebracht worden. Op de exploitatie heeft dat geen effect, omdat de exploitatievoordelen worden ingezet voor toekomstige maatregelen.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, ik heb geen stress meer van gebouwtechnische zaken.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Ovvia

TOP
De besparing die met de nieuwe installaties wordt behaald is voldoende om ook de rest van het gebouw aan te passen.

TIP
Zoek een goede partner en geef vertrouwen.

Gebalanceerde ventilatie met WTW

Welke maatregel heeft u getroffen?
Een gebalanceerd ventilatiesysteem met centraal geplaatste luchtbehandelingskasten en een unit voor warmteterugwinning.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten van € 270.000 voor de installatie zijn uit eigen middelen betaald.

Wat zijn de effecten van de installatie van het ventilatiesysteem op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
In de klaslokalen is nu een binnenklimaat volgens klasse B van het Frisse Scholen programma. Van een lager energieverbruik en effecten op de exploitatielasten merken wij weinig, omdat deze deel uitmaken van een prestatiecontract.

Heeft u uw doel bereikt?
Het binnenklimaat is verbeterd en het energieverbruik daalt, dus het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Ovvia

TOP
Het systeem werkt naar volle tevredenheid.

TIP
Huur een deskundige partij in.

Onderhoud installaties uitbesteden

Welke maatregel heeft u getroffen?
De partner die verantwoordelijk is voor het binnenklimaat en het energieverbruik doet ook het onderhoud aan de installaties.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Er zijn geen eenmalige kosten.

Wat zijn de effecten van de installatie van het uitbesteden van het onderhoud op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De werking van de installaties wordt goed in de gaten gehouden. Zodra er iets niet goed functioneert onderneemt de contractpartner actie. Het gebeurt slechts zelden dat een systeem in storing staat.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het effect is dat er altijd een prettig klimaat in de klaslokalen is.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Ovvia

TOP
Ik heb geen zorgen meer over technische aangelegenheden.

TIP
Zorg ervoor dat de partner er belang bij heeft dat de installaties goed functioneren. Dan voelt hij zich medeverantwoordelijk en zal onmiddellijk handelen als er iets mis is.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items