Riool verwarmt en koelt Vellesan College

De gemeente Velsen is bezig met een duurzaam project om afvalwarmte in het riool te gebruiken. Tijdens de vervanging van de rioolbuizen worden daar voorzieningen voor aangebracht. Schoolbestuur Dunamare is daarbij aangehaakt. Vanaf  het voorjaar van 2017 wordt een deel van een schoolgebouw van het Vellesan College verwarmd en gekoeld met energie uit rioolwater. Een leuk en kansrijk initiatief, zegt senior adviseur huisvesting Harry van Wijk. "Dat scheelt jaarlijks 13.000 kubieke meter gasverbruik, het project verdient zich in circa 7 jaar terug en we krijgen een betere leeromgeving."

Het liefst had Dunamare deze pilot willen doen met een nieuw schoolgebouw, maar qua planning was dat niet haalbaar. Daarom is gekozen om riothermie in een deel van een bestaand gebouw toe te passen. Dat betreft een uitbreiding van het hoofdgebouw, dat een monumentale status heeft. "Die uitbreiding stamt uit 2012 en is met de modernste technieken geïsoleerd, dus uitstekend geschikt voor zo'n project."

Het was voor Dunamare eenvoudig om met enkele extra investeringen in het project in te stappen. Er kon gebruik worden gemaakt van subsidies op energie-investeringen en op duurzame energie. De gemeente doet alle investeringen die te maken hebben met de rioolbuizen. "Zo krijg je een leuk samenwerkingsverband. Maar dat is alleen mogelijk als zo'n project op deze manier wordt ondersteund met subsidies."

Het is de verwachting dat de energie uit het riool volstaat om het gebouw te verwarmen bij buitentemperaturen van -7 graden en hoger. 's Zomers zorgt de koeling voor een prettiger leeromgeving. Dunamare hoeft voor de energie die aan het riool wordt onttrokken niets te betalen. "Voor de gemeente is het afvalenergie, die naar de waterzuivering wordt afgevoerd. Voor die installaties maakt het niet uit dat dat water een paar graden minder warm is."

 

 • Type gebouw

  VO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  750

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Facilitair medewerker

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  2012

 • Jaar van de verduurzaming

  2017

 • Aantal m2 BVO

  5.521 (oud-+nieuwbouw)
  2.064 (nieuwbouw)
  3.500 (riothermie)

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verwarmen
  Isoleren
  Energie opwekken

Riothermie

Welke maatregel heeft u getroffen?
Een deel van het schoolgebouw wordt verwarmd en gekoeld met energie die uit het riool wordt gehaald. Warmte/koelte uit het riool wordt naar het schoolgebouw getransporteerd en daar met een warmtepomp opgewaardeeld om het gebouw te verwarmen of koelen. De gebruikte techniek is nieuw en nog niet eerder toegepast in scholen. Het initiatief voor dit project ligt bij de gemeente Velsen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De totale kosten zijn € 150.000 en schoolbestuur Dunamare neemt daarvan € 70.000 voor zijn rekening.

Wat zijn de effecten van de installatie van Riothermie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De verwachting is dat er wordt bespaard op energie om het gebouw te verwarmen en koelen.

Heeft u uw doel bereikt?
De pilot start begin 2017.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Tauw
DTI Installatie bv
FRANK Gmbh


Gerelateerde items