Scholen blij met energiecoaches Overijssel

De provincie Overijssel zet sinds 2017 energiecoaches in om scholen te stimuleren zuinig te zijn met energie. Ruim 50 scholen hebben in het eerste jaar een energiescan laten doen. Van bijna 200 scholen is bekend hoeveel energie ze gebruiken. Vanwege dat succes is het aantal energiecoaches verdubbeld, want in 2018 moeten er nog wel wat stappen worden gezet. Projectleider Judith Siebring: “De ervaringen uit 2017 zijn goed, maar het is pas een succes als scholen daadwerkelijk maatregelen nemen. En ik hoop vooral dat de scholen daarna integrale plannen gaan maken met grotere maatregelen.”

De energiecoaches bezoeken gemeenten, schoolbesturen en individuele scholen om te praten over duurzaamheid en energiegebruik. Als de schooldirecteuren daar enthousiast over zijn kunnen ze een gratis energiescan van hun gebouw krijgen, op voorwaarde dat een deel van de aanbevolen energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Die laatste stap is vooral organisatorisch heel ingewikkeld. "Vaak wordt gedacht ‘dat doen gemeenten en schoolbesturen wel even’, maar wij weten dat het echt veel tijd kost om energiebesparende maatregelen te implementeren.”

Schoolbestuur Marcant-BSV zit midden in zo'n traject. Het bestuur heeft op vier scholen een energiescan laten uitvoeren, waarbij duidelijk in kaart is gebracht hoe de energiehuishouding in elkaar zit. Ook is aangegeven waar ruimte is voor potentiële besparingen en waar een verduurzamingsslag kan worden gemaakt. De scan heeft dus inzicht verschaft. Nu is Marcant-BSV  aan het uitzoeken hoe de maatregelen betaald kunnen worden en hoe snel ze zich terugverdienen. Verantwoordelijk bestuurder Ralf Dwars vindt dat ook hier een rol is weggelegd voor de provincie, zowel in financiële als faciliterende zin. Want de provincie als neutrale partij geeft onafhankelijke adviezen en kan lokale en regionale samenwerking bevorderen.

Ook de schooldirecteuren ervaren het contact met de energiecoaches positief. Voor directeur Willem van Till van basisschool De Bron in Hengelo was het gesprek zelfs echt een eyeopener. In de school wordt weinig bewust omgegaan met energie. Soms worden de ramen in sommige ruimtes geopend omdat de kachel te hard brandt. Nu Van Till zich dat realiseert heeft hij het onderwerp energiebesparing op de agenda gezet. Maar daar zou hij best wat meer begeleiding bij willen hebben. “Het helpt als er iemand meeloopt om zo’n proces te initiëren en te zorgen dat het op de agenda staat. Dan voorkom je dat het strandt bij goede bedoelingen.”

Zie voor meer informatie www.overijssel.nl/duurzamescholen

 • Type gebouw

  PO

 • Actief betrokken

  Gemeenten
  Schoolbesturen
  Locatiedirecteuren

 • Jaar van de verduurzaming

  2017 ...

 • Gebruikte hulpmiddelen

  Green Deal Scholen

 • Type maatregelen

  Informeren
  Monitoren
  Quick Wins

Energiebewustzijn stimuleren

Welke maatregel heeft u getroffen?
In acht pilotgemeenten met in totaal 200 basisscholen hebben energiecoaches scholen bezocht om hen bewust te maken van het energiegebruik van de school. Als het onderwerp de scholen aanspreekt kunnen ze gebruik maken van een voucher om een energiescan te laten uitvoeren. Uit die scan komt een aantal aanbevelingen met maatregelen om het energieverbruik te verlagen. Van de scholen/schoolbesturen wordt verwacht dat ze één of meer van die aanbevelingen opvolgen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Aan het bezoek van de energiecoach en de energiescan zijn geen kosten verbonden. Eventuele maatregelen zijn echter niet gratis. Bij de bekostiging hiervan kan de provincie een bemiddelende rol spelen richting alle betrokken partijen.

Wat zijn de effecten van de energiecoach en de energiescan op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De bewustwording wordt vergroot. Als de scholen maatregelen nemen of het gedrag aanpassen worden het energieverbruik en de exploitatiekosten lager.

Heeft u uw doel bereikt?
Met name in de acht pilotgemeenten is het doel voor een deel bereikt. De resultaten zijn zo positief dat het aantal energiecoaches in 2018 is verdubbeld naar zes. Zij mogen hun activiteiten bovendien uitbreiden naar alle gemeenten in de provincie Overijssel, waarmee in totaal 400 basisscholen kunnen worden bereikt.

TIP
Het realiseren van energiebesparende maatregelen op scholen is organisatorisch complex. Reserveer hiervoor voldoende tijd en neem de moeite om bij deze processen te zorgen voor een goede begeleiding.


Gerelateerde items