Gemeentelijke Schooldag van de duurzaamheid

IKC De Holtbanck is één van de 15 basisscholen die in 2016 deelnam aan de eerste Schooldag van de duurzaamheid in Rheden. Het doel is kinderen te laten zien, ruiken, voelen, horen en proeven wat duurzaamheid is. Directeur Henk van de Kaa doet mee vanuit educatieve motieven. "Leerlingen worden met activiteiten als Gezond Kwartetten, Koken voor Vogels, Spelen met Afval en Creatieve Smaak spelenderwijs bewust gemaakt dat ze zélf kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving."

Het gebouw van IKC De Holtbanck is in 2013 ingrijpend gerenoveerd. Binnenkort worden er zonnepanelen geplaatst. Wat betreft energieverbruik, binnenklimaat en leeromgeving is de school dan up-to-date. Maar de drive die men van oudsher had om met de natuur bezig te zijn was onderhand op de achtergrond geraakt. De Schooldag van de duurzaamheid  was een mooie gelegenheid om daar weer een speerpunt van te maken, zonder dat dit veel inspanningen met zich meebracht. "Degenen die deze dag organiseren hebben dat dermate goed voorbereid, dat je als school alle ideeën, materialen en menskracht krijgt aangeleverd. Het inpassen van de dag is relatief eenvoudig en heeft onze eigen leerkrachten maar heel weinig tijd gekost."

IKC De Holtbanck doet in 2017 weer mee aan de Schooldag van de duurzaamheid. Ook gaan de leerlingen aan de gang met het project Schoon Belonen, een initiatief om plastic afval apart in te zamelen.

Het concept voor de Schooldag van de duurzaamheid is ontwikkeld op verzoek van wethouder Nicole Olland uit Rheden. Voor de dag is speciaal lesmateriaal ontwikkeld, zoals een kindvriendelijke vertaling van de 17 Global Goals en informatieve filmpjes met onder anderen weerman Reinier van den Berg. Naast de gemeente en de 15 scholen deden er 40 lokale en regionale bedrijven en 130 vrijwilligers mee. Voor de volgende Schooldag van de duurzaamheid kunnen ook andere gemeenten zich aanmelden. Zij kiezen zelf een datum voor hun eigen gemeentelijke Schooldag van de duurzaamheid.

Bekijk hieronder een impressie van de dag in 2016, gemaakt door Omroep Gelderland.

Het fotomateriaal bij deze praktijkervaring is gemaakt door Jeroen Gosse.

 • Type gebouw

  IKC

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  200

 • Actief betrokken

  Directeur
  Leerkrachten
  Leerlingen

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1949

 • Jaar van de verduurzaming

  2016 ...

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Gedrag aanpassen
  Energie opwekken

Schooldag van de duurzaamheid

Welke maatregel heeft u getroffen?
De school heeft deelgenomen aan de Schooldag van de duurzaamheid, een initiatief van de gemeente Rheden. De leerlingen werden een dag lang spelenderwijs bewust gemaakt dat ze zelf iets kunnen bijdragen aan een duurzamere samenleving. De activiteiten zijn binnen en buiten, grotendeels in of om het eigen schoolgebouw, en vallen binnen het normale rooster. Bij de inschrijving kan de school een voorkeur opgeven welke activiteiten in het programma worden opgenomen. Het definitieve programma wordt samengesteld door een projectleider. Die doet dat in overleg met de gemeente en het lokale bedrijfsleven.

Voor de begeleiding van de leerlingen tijdens de activiteiten wordt samen met de school extra assistentie geworven. De eigen leerkrachten houden toezicht op de groepen en hoeven zich niet inhoudelijk te verdiepen. Per activiteit wordt een instructievideo of een handleiding gemaakt, die vooraf door docenten en vrijwilligers bekeken kan worden.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De Schooldag van de duurzaamheid wordt door de gemeente bekostigd. Dat betreft een bedrag per deelnemende groep plus de kosten van een gemeentelijke coördinator.

Wat zijn de effecten van de dag op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Er zijn geen directe effecten op het binnenklimaat of de exploitatie. Indirect is het mogelijk dat gedragsveranderingen van leerlingen zorgen voor iets lagere exploitatiekosten.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Schooldag van de duurzaamheid

TOP
Met de Schooldag van de duurzaamheid wordt invulling gegeven aan het vijfde leerdoel: oriëntatie op jezelf en de wereld. Complimenten voor de wijze waarop de complexe materie is vertaald in voor kinderen begrijpelijk en aantrekkelijke termen.

TIP
Als uw gemeente deelneemt aan deze dag, aarzel dan niet om mee te doen.

Renovatie en uitbreiding gebouw

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het gebouw van De Holtbanck had ruimtegebrek en was verouderd. Er zijn twee nieuwe lokalen gebouwd, maar het ruimtegebrek is voor het grootste deel opgelost door het bestaande gebouw anders te gebruiken. Met name de aula en de gangen worden nu multifunctioneel gebruikt. Het onderwijsproces wordt beter ondersteund met flexibele werk- een speelplekken. Door deze aanpak bleef er meer budget over voor de technische renovatie; alle lokalen zijn voorzien van nieuwe vloeren, ventilatie-units, plafonds en verlichting.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De renovatie vond plaats voor de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen. De gemeente heeft de renovatie bekostigd. Er was een taakstellend budget van 1 miljoen euro.

Wat zijn de effecten van de renovatie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het binnenklimaat is verbeterd en de exploitatielasten zijn lager geworden. Door in 2017 te plaatsen zonnepanelen is de verwachting dat de energiekosten nog verder zullen dalen.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items

Gerelateerde onderwerpen