School geeft het goede voorbeeld

De School met de Bijbel in Zuilichem heeft alle verlichting in het gebouw vervangen door LED-lampen. 88 zonnepanelen op het dak leveren voldoende energie om ze te laten branden. De leerlingen worden actief bij deze verduurzaming betrokken, vertelt directeur Hans van Leerdam. "Dat is de belangrijkste reden dat we voor het concept van Slim Opgewekt hebben gekozen."

Alle oude TL-verlichting in het gebouw is vervangen door energiezuinige LED-varianten. In de lokalen zijn ook de armaturen vernieuwd. Zelfs in de bergingen of de kastjes is geen conventionele lamp meer te vinden. De zuinige verlichting levert op basis van een voorzichtige inschatting een besparing van minstens 20% op. Het is belangrijk om ook het verbruik van andere elektrische apparaten in de gaten te houden. "Apparaten zijn veel zuiniger dan vroeger, maar er wordt wel steeds meer apparatuur de school ingedragen. Dat is een aandachtspuntje."

De leverancier van de zonnepanelen en de verlichting heeft veel aandacht voor de bewustwording van leerlingen ten aanzien van energiegebruik. Bij de ingebruikname werd een Energiefeest georganiseerd. En in de school staat een scherm waarop het stroomverbruik van de school en de opbrengst van de zonnepanelen te zien is. Dat gebeurt kindvriendelijk, in termen als hoelang je tv kunt kijken.

Aandacht voor het energieverbruik is gedurende het schooljaar een regelmatig terugkerend onderwerp. "Zodra het in de lessen over energie gaat wordt onze eigen school als voorbeeld aangedragen. Waarbij we hopen dat bewust omgaan met energie beklijft als iets wat bij deze tijd hoort en normaal is."

 • Type gebouw

  Primair onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  121

 • Actief betrokken

  Directeur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  Jaren vijftig

 • Jaar van de verduurzaming

  2015

 • Aantal m2 BVO

  940

 • Positief betrokken marktpartijen

  Slim Opgewekt!

 • Type maatregelen

  Verlichting

  Energie opwekken

  Gedrag beïnvloeden

Alle verlichting vervangen

Welke maatregel heeft u getroffen?
De oude TL-buizen en gloeilampen zijn allemaal vervangen door energiezuinige LED-lampen. In de klaslokalen is de verlichtingssterkte door de leerkracht naar behoefte in te stellen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten van het gehele project projecten zijn €50.000 - €75.000. Het schoolbestuur heeft deze kosten betaald.

Wat zijn de effecten van de installatie van de nieuwe verlichting op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De verwachting is dat de verlichting 20% minder energie verbruikt. Het licht wordt als prettig ervaren en wij merken dat de kinderen langer en beter geconcentreerd aan het werk zijn. Dat de verlichtingssterkte in de klas regelbaar is wordt veel gebruikt. Er is een stand 'digibord' waarbij de leesbaarheid op het digibord verbetert. Soms vragen leerlingen zelf of de verlichting op de stand 'concentratie' of 'recreatie' mag.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Slim Opgewekt!

TOP
Het enthousiasme van Slim Opgewekt is aanstekelijk. Ze hebben prima werk geleverd, goed gecommuniceerd en volgens de afspraken gewerkt.

TIP
Kijk niet alleen naar de financiële kant van zo'n project, maar probeer ook de leerlingen daarin mee te nemen.

Zonnepanelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Op het dak zijn 88 zonnepanelen geplaatst.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Zie de opmerking bij 'alle verlichting vervangen'

Wat zijn de effecten van de installatie van de zonnepanelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De energie die de zonnepanelen leveren is voldoende om de school elektrisch energieneutraal te maken.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Slim Opgewekt!

Gedrag leerlingen beïnvloeden

Welke maatregel heeft u getroffen?
Bij de ingebruikname van de nieuwe verlichting en de zonnepanelen is een Energiefeest georganiseerd. Het energieverbruik en -opwekking in de school zijn het hele jaar door te volgen via een monitor aan de muur. Daarop wordt op een kindvriendelijke manier uitgelegd hoeveel energie de school gebruikt en hoeveel de zonnepanelen opwekken.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Er waren geen kosten.

Wat zijn de effecten van de installatie van de aandacht voor energie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Dat is moeilijk te beantwoorden. Wij hopen dat de bewustwording verbetert.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, wij vinden het belangrijk dat we hier aandacht aan besteden.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Slim Opgewekt!


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items