Stichting Spaarnesant verduurzaamt

Stichting Spaarnesant in Haarlem kwam jaarlijks geld tekort voor de exploitatie. In 2012 werd besloten te investeren in onderhoudsarme, frisse en energiezuinige gebouwen. Door te monitoren werden de mogelijkheden voor verbetering in kaart gebracht. "We combineren werkzaamheden en kiezen bij renovaties voor onderhoudsarme materialen, zoals kunststof kozijnen", zegt beleidsadviseur Tom van Hooijdonk.

Eén van de doelen was het energieverbruik met minimaal 15% terug te brengen ten opzichte van 2012. Dat wordt gerealiseerd door op natuurlijke vervangmomenten altijd te kiezen voor energiezuinige CV-pompen, ventilatoren, HR-ketels en verlichting. Een energiecoördinator heeft de energie-inkoop gestroomlijnd en corrigeert onjuiste facturen. "Daarmee heeft hij zichzelf al ruimschoots terugverdiend", zegt directeur bedrijfsvoering Jan Aalberts.

De gebouwen zijn anno 2015 binnen de financiële mogelijkheden zo energiezuinig mogelijk gemaakt. De winst die verder te behalen is hangt af van het gedrag van de gebruikers. Even is overwogen om zuinigheid te stimuleren door hen zelf de energierekening te laten betalen. Maar daardoor zouden schaalvoordelen en de verevening tussen scholen komen te vervallen. De scholen worden wel in de gaten gehouden. "Met slimme meters kijken we of er vreemde pieken zijn in het energieverbruik. Als dat zo informeren we de school of grijpen we in, Dat werkt het beste, want scholen zijn zelf totaal niet bezig met energie of het klimaat."

De verduurzaming bij Spaarnesant heeft resultaat. Op gas werd in 2015 25% bespaard. Dat wordt in 2016 ongeveer 35%. De besparing op elektriciteit was in 2015 8%. Dat zal door de plaatsing van zonnepanelen stijgen naar ongeveer 15% in 2016. Het best presterende gebouw is dat van het energieneutrale Plein Oost (wekt 106.000 kWh op). Mytylschool De Regenboog uit 1978 is met een zwembad een echte grootverbruiker. Daar zal volgend jaar na een ingrijpende renovatie ongeveer 40% bespaard worden door nieuwe gevels, nieuwe ketels, regelsystemen, tijdklokken, pompen voor het zwembad en zonne-collectoren voor verwarming van het zwembadwater.

 • Type gebouw

  Primair onderwijs
  Voortgezet onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  6.700

 • Actief betrokken

  Stafbureau
  Directies

 • Jaar van de verduurzaming

  2015-2018

 • Type maatregelen

  Monitoring
  Energiebeheer
  Isoleren
  Stroomlijnen inkoop energie
  nderhoudsarme materialen

Monitoring

Welke maatregel heeft u getroffen?
Slimme meters geplaatst, binnenklimaat gemonitord en gebruikers gevraagd hoe tevreden ze zijn over hun gebouw.

Wat zijn de effecten van de monitoring op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Door het verbruik en de kosten in beeld te brengen werd duidelijk waar mogelijkheden voor verbetering lagen,

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is deels bereikt.

Slimme combinaties

Welke maatregel heeft u getroffen?
Als er geplande werkzaamheden aan de gebouwen zijn, wordt dit gecombineerd met energiebesparende maatregelen of ingrepen die een positief effect hebben op de exploitatie.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Zes scholen zijn uitgerust met UV-panelen. Al die scholen hebben gebruik gemaakt van provinciale subsidies. De twee grootverbruikers onder deze scholen hebben daarnaast SDE-subsidie ontvangen van RVO.

Wat zijn de effecten van slim combineren van maatregelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Een integrale aanpak levert altijd kostenbesparingen op. Op het gasverbruik wordt in 2016 naar verwachting 35% bespaard. Op elektriciteit is het minder gemakkelijk om te besparen. Aan de ene kant wordt elektriciteit opgewekt door zonnepanelen, maar door de aanleg van klimaatsystemen en toenemend ICT-gebruik in de scholen stijgt het verbruik weer. Niettemin verwacht Stichting Spaarnesant in 2016 15% op elektriciteit te besparen.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is deels bereikt.

Inkoop van energie stroomlijnen

Welke maatregel heeft u getroffen?
De energiecoördinator heeft de inkoop van energie geprofessionaliseerd en de fouten uit de facturen gehaald.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Er zijn geen eenmalige kosten. Het enige is het salaris van de energiecoördinator.

Wat zijn de effecten van professionalisering van de energieinkoop op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Dat heeft een positief effect op de exploitatie.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja


Gerelateerde items