Ouderwetse school met moderne elementen

Helderheid en transparantie waren de leidraad bij de verbouwing van de monumentale Teresiaschool in Waalwijk. Maar ook duurzaamheid speelde een rol. Nick de Lange, tijdens de renovatie als directeur van de school lid van het bouwteam: "Er is een hoop winst behaald, maar je mag het qua energiezuinigheid niet vergelijken met een nieuw gebouw."

Het bestaande pand uit 1940 is in de loop der tijd regelmatig verbouwd en daardoor een onoverzichtelijk schoolgebouw met een chaotisch karakter geworden. Het gebouw verkeerde bovendien in zeer slechte staat. Bij de renovatie zijn alle eerdere verbouwingen teruggedraaid. De afgesloten zolder is toegankelijk gemaakt voor buitenschoolse opvang en onderwijs. "Je keek letterlijk tegen de dakpannen aan. Die zolder is schoongemaakt, de muren, het dak en de vloer zijn geïsoleerd."

Het was de inzet van de gemeente om te voldoen aan de frisse scholen normen. Dat is niet helemaal gelukt. Een ventilatiesysteem zorgt voor een beter binnenklimaat, zonwering houdt de warmte buiten, er is nieuwe verlichting en de verwarming is aangepast aan het oude gebouw. "Vooral de gangen waren vroeger echte tochthokken. Door de isolatie en de voorzetramen is dat enorm verbeterd. Maar in de zomer kan het bij heel warm weer binnen in het gebouw nog steeds erg warm worden."

De Teresiaschool is weer een prettige sfeervolle leeromgeving geworden. De hokjes van vroeger hebben plaats gemaakt voor een open gebouw met allerlei leuke doorkijkjes. De architect heeft daar een bepalende rol in gespeeld. "Hij had een duidelijke visie en daar heeft hij aan vastgehouden, ook al was dat soms duurder. Transparantie is bijvoorbeeld de reden dat we een glazen lift hebben." De succesvolle renovatie wordt ook door de ouders gewaardeerd. Het leerlingenaantal is gestegen van 120 naar 190.

Gebouwschil isoleren

Welke maatregel heeft u getroffen?
De buitenschil is op allerlei manieren beter geïsoleerd. Er is dakisolatie toegepast, gevels en vloeren zijn geïsoleerd en voor de monumentale ramen zijn voorzetramen geplaatst. Zonwering houdt warmte van de zon buiten.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Het hele project is bekostigd door de gemeente.

Wat zijn de effecten van de isolatie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De isolatie van de zolderruimtes betekent dat we die ruimtes nu kunnen gebruiken voor kinderopvang of onderwijs. In de rest van het gebouw is het een stuk comfortabeler geworden. Nu het er niet meer tocht zijn ook de gangen uitstekend bruikbaar als werkruimtes.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Valtos architecten & adviseurs bv
Moeskops Bouwbedrijf BV
Klictet Advies

TOP
Bij een dergelijk renovatie kom je altijd onverwachte dingen tegen, die ter plekke moeten worden opgelost. Alle partijen die bij dit project betrokken waren hebben zich daar heel flexibel in opgesteld. Als zich iets voordeed werd dat bekeken en in de eerstvolgende bijeenkomst van het bouwteam besproken. Meestal was er dan meteen een oplossing voorhanden. Daardoor werd geen vertraging opgelopen.

TIP
Bij een dergelijk renovatieproject is de architect sterk bepalend in of je als school datgene krijgt wat je voor ogen staat. Bij ons is de architect de sleutel tot het succes geweest. Hij heeft wel dingen moeten bijstellen om het financieel haalbaar te maken, maar heeft vastgehouden aan zijn visie. Mijn tip is om de architect vooraf goed te screenen. Voer gesprekken met hem, ga kijken bij vorige projecten van hem en vraag referenties op.

Comfort verhogen

Welke maatregel heeft u getroffen?
In het kader van comfortverhoging volgens de richtlijnen van het frisse scholen programma en energetisch renoveren zijn de volgende maatregelen genomen: gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (elke verblijfsruimte een unit, individueel regelbaar), automatische zonwering voor de verblijfsruimten, daglicht geregelde en energiezuinige verlichting.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Het hele project is bekostigd door de gemeente.

Wat zijn de effecten van de isolatie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De maatregelen hebben bijgedragen aan een beter binnenklimaat en zorgen voor extra comfort, met name wat betreft luchtkwaliteit en licht.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Valtos architecten & adviseurs bv
Moeskops Bouwbedrijf BV
Klictet Advies


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items