Tien basisscholen in Amsterdam in één keer verduurzaamd

Stadsdeel Amsterdam Zuid begon eind 2013 het project 'Verbeteren Binnenklimaat en Energieprestaties'. Doel was de markt uit te dagen op basis van prestatie-eisen een gegarandeerd kwaliteitsniveau te halen in de tien meest urgente schoolgebouwen. Albèrt Duyst, projectleider namens stadsdeel Zuid: "Cruciaal voor de business case op iedere school was dat energieprestatie en binnenmilieu in samenhang zijn aangepakt."

Bij een traditioneel verduurzamingstraject wordt gefocust op individuele maatregelen, zonder op de onderlinge samenhang te letten. Door daar wel op te letten zijn de maatregelen veel efficiënter. Er wordt ten opzichte van een traditioneel traject 25 keer minder CO2 uitgestoten en het binnenmilieu presteert 50% beter. Daarnaast worden die betere prestaties ook voor de komende jaren gegarandeerd. De belofte dat de exploitatiekosten gelijk zouden blijven is meer dan waargemaakt; op de meeste scholen is zelfs sprake van een kostenbesparing.

De betrokken schoolbesturen en directeuren zijn tevreden over de aanpak. Roland Kruijsman, beleidsmedewerker bij basisschool De Ark: "We blikken terug op een spannend en leerzaam proces. Wij blijven de resultaten monitoren om de energieprestaties en luchtkwaliteit te controleren." John van der Woning, directeur van de Willemsparkschool: "De maatregelen op onze school zorgen voor een energiebesparing en een verhoging van het comfort door een beter binnenklimaat. Het project sluit ook aan op de huidige tijdgeest om bewuster met grondstoffen om te gaan. De praktische manier waarop dit is uitgevoerd spreekt tot de verbeelding van onze leerlingen. Daar maken we dankbaar gebruik van in de lessen over duurzaamheid."

Lees hier het volledige artikel in Duurzaam Gebouwd

 • Type gebouw

  Primair onderwijs

 • Actief betrokken

  Gemeente
  Schoolbesturen

 • Jaar van de verduurzaming

  2015-2016

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Energie beheren
  Ventileren
  Gebouw aanpassen
  Slim aanbesteden

Energie besparen, binnenklimaat verbeteren

Welke maatregel heeft u getroffen?
De markt is uitgedaagd om op het gebied van energieprestatie en binnenmilieu een gegarandeerd kwaliteitsniveau te halen bij een vaste prijs. Daardoor is voor elk van de tien scholen is een optimale set van maatregelen bedacht. Onderdeel van de overeenkomst is dat de aangeboden kwaliteit minimaal tien jaar geleverd wordt. Dat wordt gemonitord.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
In elke school is gemiddeld € 250.000 geïnvesteerd.

Wat zijn de effecten van de installatie van de energiebesparing op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De uitdaging was minder energie te verbruiken en het binnenklimaat te verbeteren bij gelijkblijvende exploitatiekosten. Dat is in alle opzichten gelukt. De exploitatiekosten zijn op de meeste scholen zelfs iets gedaald.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
DWA

TOP
De maatregelen zijn in samenspraak met de directies en besturen vastgesteld.

TIP
Zorg voor samenhang tussen de verschillende maatregelen bij verduurzamingsprojecten.


Gerelateerde items