Tilburgse scholen kopen samen zonnepanelen

Vier Tilburgse schoolbesturen (Tangent, X-pect Primair, Opmaat en Jan Ligthart) hebben samen de aanbesteding gedaan van zonnepanelen voor in totaal 26 basisscholen. Tangent heeft de panelen op 11 scholen gelegd. Dat levert het bestuur jaarlijks een besparing op van € 30.000 op de elektriciteitsrekening. Het geld wordt gebruikt voor beter onderwijs, zegt bestuurder Toon Godefrooij. "Daar kunnen we een halve leerkracht voor aannemen."

Het zonnepanelenproject is onderdeel van een lokale Green Deal tussen de gemeente en de schoolbesturen. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om het te realiseren. Dat was een onverwachte tegenvaller. "Ik verwachtte destijds dat iedereen enthousiast zou deelnemen omdat het een maatschappelijke opdracht betreft, in combinatie met financieel voordeel. Niets bleek minder waar.  Het financieel voordeel werd omgeven met twijfel en er werden allerlei risico's voor mogelijk gehouden die ik in mijn stoutste dromen niet kon bedenken."

Die twijfels kwam voort uit de noodzaak om Europees aan te besteden. Er is gestuurd op prestatie-eisen, iets wat scholen niet gewend zijn. De eis was dat de scholen 25 jaar lang duurzame energie krijgen van die daken voor een lagere dan de marktprijs van dat moment, plus een vrijwaring van kosten van onderhoud en anderssoortige kosten. "Daar is veel en lang over gesproken, want het is een heel andere benadering dan wij gewoon zijn. Wij schoolbestuurders gaan altijd uit van technische beschrijvingen, waarbij we nog willen voorschrijven met welk soort boutje zo'n zonnepaneel aan het dak moet worden bevestigd."

De schoolbesturen zijn ondersteund door Duurzaam MOED, een publiek/private onderneming, die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden Brabant. Desondanks heeft het ruim een jaar geduurd voordat de aanbesteding rond was, maar het resultaat is de moeite waard. De scholen betalen 15 jaar lang dezelfde energieprijs, 23% onder het prijsniveau van 2013. De afbetaling van de installatie is daarbij inbegrepen. Aan het eind van die periode is de installatie afbetaald, maar hij gaat nog wel tien jaar mee. Al die jaren krijgen de scholen dus gratis stroom.

Bij Tangent zijn de zonnepanelen de eerste in een reeks van energiebesparende maatregelen. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor bouwkundige maatregelen en aan gedragsverandering. "Wij verspillen best veel energie in onze schoolgebouwen. Kijk alleen maar naar het aantal computers 's avonds nog aan staat als er niemand meer in het gebouw is. Dat is een kwestie van mensen aanspreken op hun gedrag. Het is mijn stellige overtuiging dat daar nog ettelijke tienduizenden euro's te winnen is."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  Alle leerlingen

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur

 • Jaar van de verduurzaming

  2015

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Energie opwekken
  Financiering regelen
  Gedrag aanpassen
  Gebouw aanpassen

Aanbesteden zonnepanelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Samen met vier andere schoolbesturen hebben wij een Europese aanbesteding gedaan voor zonnepanelen op onze schoolgebouwen. In totaal zijn er op 26 basisscholen in Tilburg panelen geïnstalleerd.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De financiering van de panelen was onderdeel van de aanbesteding. Wij hebben geen investering gedaan. We betalen de panelen in 15 jaar af.

Wat zijn de effecten van de installatie van de zonnepanelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De panelen hebben een gunstig effect op de exploitatie. Jaarlijks wordt er ongeveer € 30.000 bespaard op elektriciteitskosten. Als de panelen zijn afbetaald na 15 jaar krijgen we nog 10 jaar lang gratis elektriciteit.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is bereikt. Op 11 van onze scholen liggen panelen. Bij de andere scholen was dat niet mogelijk. De daken waren niet geschikt of de schoolgebouwen lagen in de schaduw.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Duurzaam MOED
KiesZon

TOP
Wij hebben uiteindelijk een goed resultaat geboekt uit de aanbesteding.

TIP
Heb niet teveel koudwatervrees bij Europese aanbestedingen.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items