Uitbesteden gebouwbeheer geeft rust bij De Rank

Directeur Herma Brinkhuis regelde vroeger alle gebouwregelateerde zaken zelf. Een verstopt toilet, schilderwerk, nieuwe vloerbedekking, schade door vandalisme, een kapotte deurklink of een lekkende kraan; voor elke klus klom ze in de telefoon om de juiste monteur erbij te halen. Nu het gebouwbeheer is ondergebracht bij PHB Facility gaat dat veel gemakkelijker. "Ik meld het in het digitale systeem en zij zorgen dat mankementen snel worden verholpen."

De Rank in Lochem is één van de drie scholen van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Lochem - Laren (VCBO LL). Dat is een klein bestuur, dat leunt op de inzet van vrijwilligers. In de scholen doen de directeuren alles zelf. "Voor zo'n klein bestuur werken is heel fijn, maar het gebouw in orde houden vind ik lastig. Als directeur heb ik niet heel veel kennis van achterstallig onderhoud. Als er iets kapot gaat moet je toch beslissen hoe je dat wilt oplossen. Nu heb ik vakmensen, die dat voor mij regelen."

Brinkhuis schat in dat ze wekelijks gemiddeld een kwartier bezig was met gebouwgerelateerde dingen. Dat kwartiertje tijd was niet het grootste bezwaar. "Het voelde heel hectisch, doordat ik verspreid op allerlei momenten gedurende de week met onderhoud bezig was. Dat PHB dat nu doet geeft vooral een stuk rust. Voor ons directeuren is dit echt heel fijn."

VCBO LL heeft voor alledrie de scholen het gebouwonderhoud, installatieonderhoud en de vandalismecontrole uitbesteed. Voor het onderhoud aan de installaties sluit PHB onderhoudscontracten af met gespecialiseerde bedrijven. Het bedrijf doet ook het beheer van alle overige bovenschoolse contracten (onderhoud cv-ketel, vuilcontainer, etc.). "Zij onderhandelen voor ons, zodat wij goedkopere contracten kunnen afsluiten. We doen dit nu sinds begin 2016. Het bevalt goed. We  merken dat de gebouwen in betere conditie zijn dan voor die tijd."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  178

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1980

 • Jaar van de verduurzaming

  2016

 • Aantal m2 BVO

  1.424

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Collectief inkopen
  Gebouw beheren
  Afspraken maken

Onderhoud uitbesteden

Welke maatregel heeft u getroffen?
Voor alledrie de schoolgebouwen is het onderhoud uitbesteed aan een professionele organisatie. Daarmee zijn het gebouwbeheer, installatiebeheer, bovenschools contractbeheer (inkoop) en de vandalismecontrole goed geregeld.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten zijn gerelateerd aan de MI-vergoeding en worden door het schoolbestuur bekostigd.

Wat zijn de effecten van het uitbesteden van het onderhoud op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De kwaliteit van het binnenklimaat is verbeterd, omdat het onderhoud nu tijdig en met deskundigheid ter hand wordt genomen. Over de effecten op het energieverbruik zijn nog geen concrete gegevens bekend. Het is de verwachting dat dit zal dalen.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt. Het scheelt de schooldirecteuren tijd en het geeft een stuk rust dat het gebouw goed wordt beheerd.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
PHB Facility


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items