Utrecht leert van renovatieprojecten naar duurzame scholen

De renovatie van basisschool Wijzer aan de Vecht in 2015 was tevens een studieobject. Om inzicht te krijgen in de consequenties van duurzame maatregelen werd GPR Gebouw gebruikt. Het resultaat is een moderne school met een historische touch, met energielabel  A++ (bekijk de school in GPR Gebouw). Projectmanager maatschappelijk vastgoed Marcel Prijt in Utrecht: "Deze trajecten gebruiken we ook om kennis te ontwikkelen. Dat kost tijd en geld, maar op de langere termijn verdienen de opgedane inzichten zich dubbel en dwars terug."

Utrecht zet voor de renovatie van basisscholen steeds vaker GPR Gebouw in bij de openbare aanbesteding. Dat helpt om met de juiste partijen om tafel te komen.  Daarnaast worden er Total Cost of Ownership-berekeningen gemaakt, al houdt Prijt wel een slag om de arm omtrent de betrouwbaarheid van die berekeningen. "Vijf jaar geleden dacht iedereen dat de prijs van elektriciteit  zou gaan verdubbelen. Het tegendeel is waar, want scholen betaalden nog nooit zo weinig voor stroom. Om te stimuleren dat scholen vertrouwen krijgen dat investeren in verduurzaming loont, is het daarom van belang om te kijken naar bewezen aanpakken. Niet alleen op het moment van opleveren, maar ook vijf jaar daarna."

Om de afstand tussen beleid en realiteit te verkleinen is Prijt al jaren bezig met het evalueren van projecten na de oplevering. Die evaluaties hebben inmiddels geleid tot een standaardprogramma van eisen (pve) voor scholen, dat bij ieder project steeds verder wordt aangescherpt. In dit pve is ongeveer 95% van de technische aspecten voor de uitvraag gestandaardiseerd. De overige 5% heeft betrekking op de functionaliteit en gebruikskwaliteit. Die worden per project bekeken en ingevuld met het schoolbestuur.

Met deze werkwijze krijgt de uitwerking van het programma van eisen de aandacht die het verdient.  Dat leidt tot tevreden gebruikers, merkt Prijt. "Het gaat uiteindelijk om een tevreden eindgebruiker en een goede samenwerking met het schoolbestuur. Een te sterke focus op getallen kan de aandacht daar teveel van afleiden."

 • Type gebouw

  Primair onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  123

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1936

 • Jaar van de verduurzaming

  2015

 • Aantal m2 BVO

  1.200

 • Gebruikte hulpmiddelen

  GPR Gebouw
  Kwaliteitskader Huisvesting
  PvE Frisse Scholen

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verwarmen
  Verlichten
  Ventileren
  Isoleren
  Gebouw aanpassen

Duurzame renovatie

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het schoolgebouw is grootschalig gerenoveerd en uitgebreid. De gemeente Utrecht had de ambitie om een duurzaam gebouw te realiseren, met ten opzichte van het Bouwbesluit een hogere ambitie ten aanzien van binnenklimaat en energiezuinigheid. Een groot deel van de installaties is aangepast om te kunnen voldoen aan de eisen van het Frisse Scholen concept. Er wordt onder anderen gebruik gemaakt van een WKO en er is een gebouwbeheersysteem aangebracht. Drie grote lichtkoepels zorgen voor de inval van een grote hoeveelheid daglicht. De uitbreiding is voorzien van een sedumdak. Daarmee wordt de duurzame visie ook naar de omgeving uitgestraald. Het eindresultaat is een eigentijdse en moderne school met een historische touch.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten van de renovatie zijn gefinancierd door de gemeente.

Wat zijn de effecten van de installatie van de renovatie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het binnenklimaat in de school is verbeterd. Het energielabel van het gebouw is van G naar A++ gegaan. Dit heeft een positief effect op de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Van Norel Bouwgroep
Feniks Installatieadviseurs

TOP
De gemeente neemt GPR Gebouw standaard mee in de opstartfase van projecten. Daardoor blijven de ambities gedurende het traject steeds toetsbaar. Daarnaast voorzien de inzichten die met GPR Gebouw worden verkregen feedback voor de interne 'standaard pve' voor onderwijshuisvestingsprojecten. Bekijk het project in GPR Gebouw.

TIP
De tevredenheid van de eindgebruiker en een goede samenwerking met het schoolbestuur moet centraal staan. Tools als GPR Gebouw dragen daaraan bij en helpen voorkomen dat er een te sterke focus op op de getallen ontstaat.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items