Basisschool De Oliebron, Schoonebeek

Vier scholen Viviani stroomneutraal

Scholenkoepel Viviani heeft vier van de achttien scholen voorzien van zonnepanelen. Die wekken genoeg energie op voor het eigen gebruik. Vooraf is energiebesparende LED-verlichting geplaatst. Beleidsmedewerker Boukje Voskuilen: "Minder energie verbruiken is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ons ook geld op.

Vastgesteld beleid op het gebied van duurzaamheid is bij Viviani nog niet aanwezig, maar er zijn wel afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Bij verbouwingen wordt zoveel mogelijk voor duurzame oplossingen gekozen. Behalve over verlichting en zonnepanelen gaat het dan over energiezuinige verwarming, isolatie, HR++ glas, etc. "Wat we doen hangt mede af van de budgetten die op dat moment beschikbaar zijn. Wij hebben ook enkele scholen waarvan de toekomst door leerlingkrimp onzeker is. In die gebouwen zullen we geen grote investeringen doen zolang hierover geen duidelijkheid is."

De vier scholen die zonnepanelen en LED-verlichting hebben gekregen zijn De Brug (Klazienaveen), De Oliebron (Schoonebeek), Het Palet (Emmen) en De Bron (Nieuw-Amsterdam). Voor het project is een 30-jarige overeenkomst gesloten met Slim Opgewekt, waarin de verzekering, installatie en onderhoud van de verlichting en de panelen zijn geregeld. "Ik heb eerst een marktverkenning gedaan. Maar als je als betrekkelijke leek zelf panelen uit moet zoeken is dat best lastig. Een all-in pakket was daarom voor ons de beste oplossing. Dan krijg je goede producten voor een redelijke prijs."

 • Type gebouw

  Primair onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  914

 • Actief betrokken

  Beleidsmedewerker huisvesting & facilitair

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  De Brug 1983
  De Oliebron 1955
  Het Palet 1978
  De Bron 2009

 • Jaar van de verduurzaming

  2015

 • Aantal m2 BVO

  5.934

 • Gebruikte hulpmiddelen

  Zonnestroom-Tool voor scholen

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Energiezuinige verlichting
  Zonnepanelen

LED-verlichting

Welke maatregel heeft u getroffen?
In de vier scholen is de oude verlichting vervangen door LED-verlichting.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten maken deel uit van het totale project. Dat is bekostigd door middel van een soort interne ESCo. Het schoolbestuur heeft privaat geld geleend uit de stichting, dat wordt afgelost met de energiebesparingen.

Wat zijn de effecten van de installatie van de nieuwe verlichting op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het licht wordt anders ervaren dan de oude TL-lampen. Hoeveel minder energie de lampen gebruiken is nog niet te zeggen.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Slim Opgewekt!

Zonnepanelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
In totaal zijn 420 zonnepanelen geplaatst op vier schoolgebouwen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Zie de toelichting bij LED-verlichting.

Wat zijn de effecten van de installatie van de zonnepanelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
In de winter leveren de panelen minder energie op dan we nodig hebben en in de zomer leveren wij de energie die we niet gebruiken terug aan het net. Hoeveel energie de panelen in euro's opleveren is na amper een jaar nog niet te zeggen. Maandelijks ontvangen we een factuur en er komt regelmatig geld terug.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Slim Opgewekt!

TOP
Wij hebben een goede deal afgesloten. In de voorcalculatie is uitgerekend dat wij, als alle investeringen worden meegerekend (onderhoud, na 15 jaar omvormers vervangen), daar een paar ton aan over moeten houden, zelfs als de energieprijzen niet gaan stijgen.

TIP
Wij waren bij één locatie heel bang voor vandalisme. We hebben overwogen om er camera's op te zetten of iets te doen met bewegingsmelders. Maar we hebben het eerst zonder die extra maatregelen gedaan en het gaat gelukkig heel goed. Er is nog helemaal geen schade geweest aan de panelen. Dus mijn tip is: wees niet te bang.

Gedrag leerlingen beïnvloeden

Welke maatregel heeft u getroffen?
Bij de ingebruikname van de zonnepanelen is op elke school een energiefeest met allerlei spellen gegeven. Alle kinderen van de kleuters tot groep 8 zijn daarbij betrokken. Daarmee worden de kinderen bewust gemaakt van wat energie is. In iedere school hangt ook een scherm waarop zij kunnen zien hoeveel energie de panelen opwekken. Dat wordt gedaan in voor kinderen begrijpelijke termen, zoals aantal uren tv kijken, aantal uren computeren, een afstand fietsen, etc. Telkens worden andere voorbeelden gebruikt.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Zie de opmerking bij LED-verlichting.

Wat zijn de effecten van het bewustwordingsfeest op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De kinderen vinden het heel interessant.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is gedeeltelijk bereikt. Het is jammer dat het energiefeest alleen bij de ingebruikname wordt georganiseerd. Dat zou ook voor toekomstige generaties kinderen moeten gebeuren.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Slim Opgewekt!

TOP
Het energiefeest is goed afgestemd op kinderen.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items