Eerste E-deal 'Widar in de Zon'

Vrije school Widar in Delft heeft 84 zonnepanelen op het dak. Het geld daarvoor is via een crowdfundingactie in samenwerking met een biologische supermarkt bij elkaar gebracht.

Met het geld uit de actie kon een lokale ondernemer de panelen tegen aantrekkelijke fiscale voorwaarden aanschaffen. De school betaalt de panelen in 10 jaar af met de opbrengst van uitgespaarde energiekosten. Na tien jaar wordt Widar eigenaar van de panelen en beschikt in de daarop volgende 15 jaar over gratis duurzame energie.

Op Vrije School Widar wordt ook in de lessen veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Leerlingen kunnen volgen hoeveel energie er wordt opgewekt door de zonnepanelen. Elk jaar wordt er een duurzaamheidsproject georganiseerd.

E-deals

'Widar in de zon' was de eerste E-deal die de gemeente Delft sloot met lokale partners. In 2016 hebben 10 basisscholen zich aangesloten bij een volgende E-deal: 'Verduurzaming in het onderwijs'. De scholen maken afspraken met de gemeente over besparingsmaatregelen, bewustwording en duurzame opwekking van energie. Wat de scholen willen doen mogen ze zelf invullen: verbeteren van het onderhoud, betere isolatie, zonnepanelen of lessen in duurzaamheid.

E-deals dragen bij aan de gemeentelijke ambitie Delft Energieneutraal 2050. Zie voor meer informatie over de invulling van de E-deal 'Verduurzaming in het onderwijs' de bijgevoegde documenten.

 • Type gebouw

  Primair onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  230

 • Actief betrokken

  Directie

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  Invullen

 • Jaar van de verduurzaming

  2014

 • Gebruikte hulpmiddelen

  E-deal

 • Positief betrokken marktpartijen

  HD Duurzaam
  EkoPlaza

 • Type maatregelen

  Zonnepanelen
  Crowdfunding

Zonnepanelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Op het dak van de school zijn 84 zonnepanelen geplaatst.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De investering bedroeg € 30.000 - 35.000. Dat is gefinancierd door middel van een crowdfundingsactie.

Wat zijn de effecten van de installatie van de zonnepanelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De zonnepanelen leveren ongeveer 20.000 kWh, ongeveer tweederde van het elektrisch energieverbruik van de school. Dat betekent dat de energierekening is gedaald.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

TOP
"Wat ging er goed."

TIP
"Wat kunt u aanraden."

Crowdfunding

Welke maatregel heeft u getroffen?
In samenwerking met een biologische supermarkt is een crowdfundingactie gedaan. Ouders en andere belangstellenden konden voor € 250 vouchers kopen. Die hadden een waarde van € 300 en konden besteed worden bij de supermarkt. Het geld wat daarmee is opgehaald was voldoende om de zonnepanelen aan te schaffen.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
"Toelichting met hyperlink" 

TOP
"Wat ging er goed."

TIP
"Wat kunt u aanraden."


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items