WSKO

Vier scholen van WSKO hebben hun verlichting vernieuwd door de oude armaturen geschikt te maken voor energiezuinige LED-verlichting. De scholen gingen een vierjarige leaseconstructie aan om de hele operatie te financieren. Het resultaat is een besparing van 46% op het energieverbruik.

Greenfox heeft een methode ontwikkeld om bestaande verlichtingsarmaturen aan te passen zodat ze geschikt zijn voor energiezuinige T5-lampen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande materialen, zodat de hoeveelheid afval minimaal is. Voor het tamelijk arbeidsintensieve ombouwen van de armaturen worden mensen met een verstandelijke beperking ingezet.

Er waren drie redenen om met Greenfox in zee te gaan, zegt concerncontroller René Heijsteeg van WSKO. Ten eerste waren er regionale subsidiemogelijkheden waarmee de businesscase sluitend kon worden gemaakt. Ten tweede was er een leaseconstructie mogelijk. Belangrijk, want WSKO had destijds zelf onvoldoende middelen om in de verlichting te investeren. Op deze manier kon het schoolbestuur toch invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Dan moet je denken aan duurzaamheid en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Inmiddels is het leasecontract voltooid. Heijsteeg is tevreden over het resultaat, maar raadt schoolbestuurders die een dergelijke contract willen gaan afsluiten aan om goed op te letten. "Zo'n contract is gebaseerd op aannames over de ontwikkeling van de energieprijzen. Bij ons waren die inschattingen te optimistisch. De energiebesparing in kWh wordt wel gehaald, maar de besparing in euro's is flink lager dan verwacht."

 • Type gebouw

  Primair onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  870

 • Actief betrokken

  Facilitair manager

 • Jaar van de verduurzaming

  2012

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Ombouwen verlichtingsarmaturen

Aanpassen verlichtingsarmaturen

Welke maatregel heeft u getroffen?
De bestaande armaturen zijn omgebouwd, zodat ze geschikt zijn voor moderne energiezuinige T5-LED-verlichting.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De eenmalige kosten bedragen €40.000. Deze zijn gefinancierd door middel van een ESCo. Daarnaast heeft WSKO een bijdrage gekregen van het Klimaatfonds Haaglanden vanwege de reductie van CO2-uitstoot.

Wat zijn de effecten van de installatie van de nieuwe verlichting op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De kwaliteit van het licht (sterkte, kleur) is sterk verbeterd. Ook knipperen de lampen niet meer, zoals de oude TL-balken. Het energieverbruik van de verlichting is met 46% gedaald. De besparing in euro's valt lager uit dan verwacht. Dat komt doordat de energieprijzen gedurende het leasecontract zijn gedaald.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Greenfox

TOP
Het ombouwen van de armaturen ging heel snel. Het is tijdens de vakantie gebeurd en kostte ongeveer een week per school.

TIP
Bij een prestatieafspraak als deze wordt een boven- en ondergrens afgesproken voor de lichtopbrengst. Zorg ervoor dat er bij die ondergrens nog altijd ruim voldoende licht  is om goed onderwijs te kunnen geven. Bij ons zit de lichtopbrengst, gemeten in lumen, nu aan de ondergrens. Als we dat destijds hadden geweten was er wellicht gekozen voor een andere ondergrens.


Gerelateerde items