Nobego Onderwijs

Zonnepanelen en LED-verlichting voor de Kohnstammschool

De Kohnstammschool was nodig aan een opknapbeurt toe. Na overleg bleek dat er de komende jaren bij de gemeente geen nieuwbouw op de planning stond. Volgens Wim Boddaert heb je twee mogelijkheden: "Je kunt het zo laten en afwachten. Of je kunt zelf het initiatief nemen en kijken wat mogelijk en financieel haalbaar is."

Wim heeft een crowdfundactie gestart om geld te verzamelen voor de installatie van zonnepanelen en LED-verlichting. "Als wij zelf dit initiatief nemen dan besparen we geld dat we kunnen gebruiken voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs," aldus Boddaert in de regionale krant. "En daarnaast is het ook heel goed voor de bewustwording van de kinderen. Zo leren ze wat duurzaamheid is en hoe ze kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst voor onze scholen." Zijn grootste belemmering? Het politieke klimaat in zijn gemeente. Die is overwonnen door in gesprek te gaan met betrokkenen en hen met behulp van realistische plannen te enthousiasmeren en stimuleren.

Zonnepanelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
"Dit jaar zijn op de daken van onze én andere scholen van Nobego Openbaar Onderwijs zonnepanelen geplaatst."

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
"De éénmalige investering was voor onze school minder dan €20.000. We hebben een groot bedrag bij elkaar weten te krijgen met donaties, die via de crowdfundingsite Schoolhelden zijn verzameld. Het resterende bedrag is uit eigen reserves ingelegd."

Wat zijn de effecten van de zonnepanelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
"De zonnepanelen zijn net geplaatst, dus de besparingen op het energieverbruik en de exploitatielasten kunnen we nog niet meten. De panelen hebben geen effect op de kwaliteit van het binnenklimaat. "

Heeft u uw doel bereikt?
"Ja, we hopen dat de panelen gaan bijdragen in onze doelstellingen met betrekking tot energiegebruik." 

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
"De leverancier van de zonnepanelen en de Zeeuwse Milieu Federatie."

TOP
"Qua uitstraling en uiterlijk gaat de school erop vooruit: we kunnen ons met recht profileren als duurzame en daadkrachtige school!"

TIP
"Zorg dat je alles goed hebt voorbereid. Stel je acties, het tijdspad en je doel vooraf vast. Bij ons is dit project gestart als pilot: de mindere ervaringen nemen we als leerpunten mee voor een volgende keer."

LED-verlichting

Welke maatregel heeft u getroffen?
"We hebben LED-verlichting voor de Kohnstammschool aangeschaft."

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
"De éénmalige investering was voor onze school minder dan €20.000. Naast donaties via crowdfunding hebben sponsoren dit voor ons mede mogelijk gemaakt."

Wat zijn de effecten van de LED-verlichting op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
"Het binnenklimaat is verbeterd. Het energieverbruik - en daarmee ook de exploitatielast  - is verminderd."

Heeft u uw doel bereikt?
"Ja, we hebben ons doel bereikt. Dat we hierbij als school de leerlingen betrekken door het 'Klimaatakkoord van Parijs' te vertalen naar kindniveau is fantastisch!" 

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
"De leverancier van de LED-verlichting."

TOP
"Betrek de leerlingen via de leerlingenraad. Samen met docenten hebben zij gebrainstormd over welk steentje wij als school kunnen bijdragen aan een beter milieu. Belangrijk: enthousiasmeer elkaar en vier je successen!"


Impressie praktijkervaring

  • Nobego Onderwijs
  • Nobego Onderwijs
  • Nobego Onderwijs

Gerelateerde items