Zonnestroom voor 45 scholen in Haarlemmermeer

De Schooldakrevolutie in Haarlemmermeer is een initiatief van de gemeente en de schoolbesturen Sopoh, MeerPrimair en Jong Leren en energiebedrijf Tegenstroom. De gemeente betaalt de zonnepanelen voor zeven scholen. Die leveren hun energie aan de 38 andere scholen, legt bestuurder Paul Bronstring van Jong Leren uit. "Door een landelijke stimuleringsregeling, de postcoderoos, hoeven wij daar de eerste 15 jaar geen energiebelasting over te betalen."

In totaal gaan de productiescholen - de groene stroomfabriekjes genoemd - jaarlijks ruim 400.000 kwh produceren. De regels zitten zo in elkaar dat er jaarlijks maximaal 10.000 kwh aan een andere school mag worden toegewezen zonder dat daar energiebelasting voor hoeft te worden betaald. Die school moet in een gebied liggen met dezelfde of een aangrenzende postcode, ofwel in een postcoderoos. Om de hele gemeente te kunnen bestrijken wordt er gewerkt met een boeket van vijf postcoderozen. "Op die manier krijgt iedere school die 10.000 kwh. Dus het is voor ons een hele goeie deal."

Administratief zitten er de nodige haken en ogen aan deze constructie. De schoolbesturen moeten eerst een coöperatie oprichten die economisch eigenaar is van de zonnepanelen. De belastingdienst moet de belastingvrijstelling aan de coöperatie toekennen en pas dan kunnen de zonnepanelen worden geplaatst. "Dat is juridisch best ingewikkeld, maar wij worden daarbij volledig ontzorgd door de Stichting Schooldakrevolutie en hun partners. Die juridische zaken zijn beslist geen reden om van deelname af te zien."

Aan de gemeentelijke gift aan de schoolbesturen ten behoeve van de zonnepanelen zijn wel voorwaarden verbonden. De scholen moeten de opbrengst gebruiken voor een jaarlijks energieproject voor de kinderen. De rest moet worden geherinvesteerd in de verduurzaming van de scholen. "Die opbrengst komt ook weer ten goede aan duurzaamheid. De Schooldakrevolutie blijft daarbij betrokken, met name bij de ondersteuning van die educatieve projecten."

Stichting Schooldakrevolutie stimuleert en helpt gemeenten en schoolbesturen om de schooldaken van zonnepanelen te voorzien. De besparingen worden ingezet voor lesprogramma's en verdere verduurzaming van de scholen. De stichting heeft 'menukaart' gemaakt (zie rechts bovenaan deze pagina), met allerlei arrangementen voor de aanschaf van zonnepanelen. In Haarlemmermeer is op 10 oktober 2016 het officiële startsein gegeven voor de Schooldakrevolutie. In 2018 zullen de eerste scholen energie gaan opwekken.

 

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  13.000

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Facilitair medewerker
  Locatiedirecteur

 • Jaar van de verduurzaming

  2017

 • Positief betrokken marktpartijen

Zonnestroom

Welke maatregel heeft u getroffen?
Wij plaatsen met drie schoolbesturen op 7 scholen zonnepanelen en verdelen de opgewekte elektriciteit onder alle andere scholen in de gemeente.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Omdat de gemeente Haarlemmermeer de zonnepanelen heeft betaald zijn daar voor de schoolbesturen daar geen kosten aan verbonden.

Wat zijn de effecten van de installatie van de zonnestroom op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De verdeling van elektriciteit gebeurt op basis van een landelijke regeling, de postcoderoos. Daardoor kunnen we 10.000 kwh per jaar per school verdelen zonder dat daar energiebelasting over hoeft te worden betaald. Dat heeft geen effect op de exploitatielasten, want de opbrengst wordt ingezet voor educatieve energieprojecten en voor verduurzaming van de gebouwen.

Heeft u uw doel bereikt?
De actie is pas net gestart. Naar verwachting zal de eerste school in 2018 energie gaan leveren.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Schooldakrevolutie
Tegenstroom
RElocal

TOP
Bij het hele traject worden wij als schoolbestuur volledig ontzorgd. Ik heb tot dusver alleen nog maar een handtekeing moeten zetten bij de officiële start van het project, en ik doe wat aan promotie. De rest wordt ons uit handen genomen door de mensen van de Schooldakrevolutie of één van hun partners.

TIP
In ons geval bekostigt de gemeente de zonnepanelen. Maar ook als er een externe financiering nodig is, is dit een heel interessant initiatief, zowel qua businesscase als educatief. Het enige waar u op moet letten is dat u werkt met scholen die in een postcoderoos liggen.

 


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items