Programma kennissessies Renovatie van Schoolgebouwen

Exclusief voor schoolbesturen en gemeenten

De PO-Raad, VO-raad en VNG houden gezamenlijk regionale, compacte kennissessies in het land. Hierin vertellen wij u alles over de meest recente ontwikkelingen rondom renovatie. Bekijk het complete programma hieronder:

Programma
12.00 - 12.30: Binnenkomst, registratie & lunch
12.30 - 13.30: Opening & presentatie Commissie Nijpels en presentatie Gezond, Duurzaam én Betaalbaar renoveren
13.45 - 14.30: Werktafels ronde 1
14.30 - 15.00: Pauze
15.00 - 15.45: Werktafels ronde 2
15.45 - 16.30: Live Helpdesk

Om dieper op specifieke onderwerpen in te gaan, zijn er de werktafels. Hier boort u samen met collega-bestuurders, beleidsmakers en deskundigen de benodigde kennis aan op specifieke onderwerpen. Bekijk ze hieronder.

Heeft u vragen over het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen? Of ervaart u belemmeringen en bent u vastgelopen? Dan helpen we u graag verder bij onze live helpdesk (ter plaatse). 

Presentaties Commissie Nijpels & Green Deal Scholen

Voorstel Commissie Nijpels: Kansen voor schoolbesturen en gemeenten
U hoort de meest recente ontwikkelingen rondom het voorstel van de Commissie Nijpels. Hierin staat beschreven hoe renovatie van onderwijsgebouwen financieel en juridisch beter kan worden geregeld. Welke kansen biedt dit voorstel voor u als gemeente of schoolbestuur? En hoe kunnen schoolbesturen en gemeenten samen de kwaliteit van huisvesting en daarmee het onderwijs verbeteren? We gaan hier vooral in op de strategische en beleidsmatige mogelijkheden. Voor de directe en concrete toepasbaarheid kunt u kiezen voor een werktafel in het tweede deel van de bijeenkomst.

Gezond, duurzaam én betaalbaar renoveren
Renovatie biedt uitstekende kansen om een flinke slag te maken naar een gezond en duurzaam schoolgebouw. Door binnen gemeenten integraal én gezamenlijk naar renovatieopgaven te kijken, vergroten beleidsmakers en besturen hun reikwijdte en impact. In deze sessie nemen wij u mee in de mogelijkheden om bij renovatie van schoolgebouwen direct verbeteringen door te voeren voor een gezond, duurzaam en betaalbaar schoolgebouw.

Werktafels

Commissie Nijpels: Samenwerken aan een strategische visie op onderwijshuisvesting
De Commissie Nijpels pleit voor een strategische visie op onderwijsgebouwen binnen gemeenten. Belangrijke vraag daarbij is hoe we de Meerjarenonderhoudsplannen (MOP) van schoolbesturen kunnen koppelen aan de Integrale Huisvestingsplannen (IHP) van gemeenten. Met goede synergie en heldere uitgangspunten kunt u ambitieuze doelstellingen realiseren. Bovendien helpt een gezamenlijke visie in het bepalen van budgetten en de volgorde in renovatie van schoolgebouwen.

Verbeterpotentieel van bestaande schoolgebouwen
Inzicht verwerven in en ambitie bepalen voor schoolgebouwen vraagt om een goede inhoudelijke onderbouwing. Om dit goed in te vullen zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Het Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting, GPR Gebouw en Programma van Eisen Frisse Scholen zijn de belangrijkste. In deze werktafel laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe deze gebruikt kunnen worden bij het uitwerken van uw uitvraag en het toetsen van verbeterplannen.

Quick wins: maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen
Aan deze werktafel gaan we in op welke acties u meteen kunt ondernemen. Uw school kan snel en gemakkelijk veel energie en dus geld besparen. Bijvoorbeeld door het beter inregelen van verwarming, verlichting en ventilatie. Dat kan 30 tot 40% energie schelen. En veel energiemaatregelen verdienen zichzelf binnen enkele jaren terug. Scholen met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit óf 25.000 m3 aardgas zijn zelfs verplicht om energiemaatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. 

Inspiratie uit de praktijk: hoe hebben anderen het aangepakt?
Afgelopen jaren hebben veel schoolbesturen en gemeenten de handschoen opgepakt. Zij kennen de lessen uit de dagelijkse praktijk. En delen graag met u wat er goed ging en wat minder goed ging. U maakt onder meer kennis met innovatieve oplossingen als warmtewinning met een gezamenlijk dorpskachel, koeling met afvalwater uit het riool en zonnepanelen als energievoorziening voor infraroodwarmte. 

Business cases: Hoe je de financiering van renovatie rond krijgt
Financiering voor renovatie kunt u op veel manieren regelen. Van het inzetten van eigen middelen tot lease. En van crowdfunding tot prestatiecontracten. Ieder project kent zijn eigen details. Met een goede aanpak is het mogelijk om (een deel van) de investering terug te verdienen. Bijvoorbeeld door kosten te delen of toekomstige energiekosten te beperken. Aan de hand van gerealiseerde business cases laten we zien waar de mogelijkheden voor u liggen.

Live helpdesk

Bent u druk bezig met uw eigen vraagstuk in renovatie of verduurzaming? Of wilt u hiermee binnenkort aan de slag? Onze live helpdesk staat voor u klaar! Of het nu om beleid maken, financiering, verduurzamingsmaatregelen of energie besparen gaat, onze medewerkers weten er alles van. Ook zijn onze ambassadeurs aanwezig. Dit zijn schoolbestuurders die u al zijn voor gegaan en u alles vertellen over hoe u uw vraagstuk het beste aanpakt.

Tip! Neem achtergrondstukken voor uw eigen vraagstuk mee. Zo krijgt u advies waarmee u direct verder kunt!

Kosten
Deelname aan de kennissessies is gratis en exclusief voor deelnemers vanuit schoolbesturen en gemeenten. U dient zich wel vooraf aan te melden. Wilt u aanwezig zijn op deze kennissessies. Reserveer uw tickets hier! 

Wij stellen het bijzonder op prijs als u eventuele verhindering tijdig aan ons doorgeeft. Zo kunnen wij uw plaats aan iemand anders gunnen. Uiteraard staat het u ook vrij om een collega in uw plaats te laten deelnemen.