nieuwsbrief_001.jpg

Rosemarijn_web2.png

Financiering regelen

Gezond én duurzaam schoolgebouw? Wij helpen u op weg!

Bent u met de begroting voor volgend jaar bezig? Als u aan de slag gaat met een gezond en duurzaam schoolgebouw zijn er diverse mogelijkheden voor financiering. Wij vertellen u graag meer.

Welke financieringsvormen zijn er? 
U kunt kiezen voor het aantrekken van vreemd vermogen of het aanspreken van een deel van uw eigen vermogen. De Green Deal Scholen heeft diverse beschikbare mogelijkheden in een overzicht gezet. Hierin vindt u ook subsidies en projectvergoedingen. Sinds oktober is ook subsidie beschikbaar voor de inhuur van extern advies om scholen te verduurzamen en te verfrissen. Deze subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van € 3.500. Ook is er de Investeringssubsidie SDE+waarmee u een tegemoetkoming kunt ontvangen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.


Welke financieringsoplossing past bij uw opgave?
Afhankelijk van wat u wilt, is er een passende financieringsoplossing. U hoeft overigens niet te kiezen voor één oplossing. Steeds vaker worden stapel- of combifinancieringen ingezet om tot het totale investeringsbudget te komen.

Belangrijke aandachtspunten bij financiering
Als u uw schoolgebouwen verduurzaamt, zoekt u naar maatregelen die passen bij uw organisatie, uw situatie én uw leerlingen en leerkrachten. Een essentiële randvoorwaarde is dat de maatregel past binnen uw budget. Maar hoe bepaalt u dit budget? En waarmee moet u rekening houden? De Green Deal Scholen heeft belangrijke aandachtspunten bij financiering benoemd. Bijvoorbeeld de voordelen van een geïntegreerde aanpak. Of het opstellen van een prestatiecontract waarin u onderhoud, energiebesparing én verbetering van het binnenmilieu meeneemt.

Hulp nodig?
Wilt u aan de slag met een gezond en duurzaam schoolgebouw, maar weet u niet waar te beginnen? Of bent u al verder gevorderd en loopt u vast? De Green Deal Scholen helpt u graag (weer) op weg. Neem gerust contact op met onze helpdesk. Of lees hieronder de stappen die u nu kunt nemen.

# Meer informatie

Kies de situatie die op u van toepassing is. Hier vindt u direct alle benodigde, onafhankelijke informatie:

Beleid en afspraken maken.png      Energie besparen en opweken.png       Binnenklimaat verbeteren.png       Financiering regelen.png

# Nodig ons uit of kom langs

Bezoek een regionale bijeenkomst of nodig een ambassadeur uit om meer te vertellen.

Ga direct naar de agenda  

# Doe inspiratie op

Lees meteen de ervaringen van gemeenten, schoolleiders en schoolbesturen.

Ga direct naar de praktijkervaringen

# Stel uw vraag

Heeft u nog vragen? Stel deze aan de onafhankelijke online helpdesk of via 085 – 303 26 02.

Ga direct naar de helpdesk

Over de Green Deal Scholen

Een gezonde leer- en werkomgeving in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Dat is het doel waarvoor in 2015 diverse partijen het akkoord voor de Green Deal Scholen tekenden. Partners binnen de Green Deal Scholen zijn de PO-Raad, VO-raad, VNG, RVO, Klimaatverbond Nederland, Ruimte-OK, Platform 31 | Energiesprong en GGD GHOR Nederland