nieuwsbrief_001.jpg

Rosemarijn_web2.png

Binnenklimaat verbeteren

Green Deal Scholen helpt schoolbesturen op weg

Een gezond binnenklimaat heeft een positief effect op het gedrag, de gezondheid en de prestaties van docenten en leerkrachten. Wat kunt u doen voor een gezond binnenklimaat? Een beter binnenmilieu bereikt u door aandacht te besteden aan het geluid, het licht, de lucht en de temperatuur in uw schoolgebouw. Over elk van deze thema’s kunt u handige informatie vinden op onze kennisportal.

Dossier Geluid

De mate van lawaai en geluidshinder heeft een behoorlijke invloed op de beleving van een schoolgebouw. Leren en spelen in ruimten met slechte akoestiek en hoge geluidsniveaus is vermoeiend en geeft een onrustig gevoel aan leerlingen en docenten.

Wilt u aan de slag met akoestiek? Let dan op het geluidsniveau, de nagalmtijd en de spraakverstaanbaarheid; wanneer deze niet in orde zijn gaat dit ten koste van leerprestaties. Wist u bijvoorbeeld dat docenten de meeste kennis aan leerlingen overdragen door middel van spraak? Lees meer op de onderwerppagina Geluid op onze kennisportal. 

Dossier Licht

Bij voldoende licht in een schoolgebouw kunnen leerlingen en docenten goed leren, spelen en werken. Natuurlijk daglicht heeft een positieve invloed op gedrag en leerprestaties; kinderen zijn namelijk beter geconcentreerd bij een hoog daglichtniveau.

Is er niet voldoende daglichtinval? Dan is het gebruik van kunstlicht noodzakelijk. Houd bij de keuze voor een lichtsysteem rekening met de eigenschappen die invloed hebben op de mate van comfort. Wist u bijvoorbeeld dat het hanteren van verschillende lichtniveaus gedurende de schooldag als prettig wordt ervaren? Lees meer op de onderwerppagina Licht.


Dossier Lucht

Voldoende frisse lucht is ontzettend belangrijk voor een prettig leer- en werkklimaat in scholen en heeft een groot effect op de prestaties van leerlingen en docenten. De luchtkwaliteit wordt gemeten door de CO2-concentratie; dit is de graadmeter voor de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht.

Een gezonde omgeving realiseren? Ventileer regelmatig door het openen van ramen, deuren en roosters of maak gebruik van (de-)centrale ventilatiesystemen. Wist u bijvoorbeeld dat een kwart van het ziekteverzuim wordt gerelateerd aan een ongezond binnenklimaat? Lees meer hierover in ons thema Lucht


Dossier Temperatuur

Een aangename temperatuur binnen het schoolgebouw verhoogt het leer- en werkcomfort van docenten en leerlingen. De optimale temperatuur voor leren is 20°C en leerprestaties nemen boven de 25°C af.

Om deze temperatuur te bereiken moet het schoolgebouw in de winter worden verwarmd en tijdens de zomerperiode soms worden gekoeld. Houd bij het regelen van de temperatuur rekening met de activiteiten die er plaatsvinden. Wist u bijvoorbeeld dat leerlingen ook warmtebronnen zijn en zij gemiddeld 70W produceren? Lees meer hierover in ons thema Temperatuur.

# Subsidie beschikbaar voor gezond en duurzaam schoolgebouw

Sinds oktober 2016 is vanuit de overheid een subsidie beschikbaar voor verduurzaming van schoolgebouwen. Hiermee kunnen schoolbesturen extern advies – ook over verbetering van uw binnenklimaat – inhuren. De subsidie maakt onderdeel uit van de Green Deal Scholen en bedraagt 50% van de advieskosten voor verduurzaming van schoolgebouwen tot een maximum van € 3.500. Hiervan kunnen honderdvijftig schoolbesturen gebruik maken. 


 

Knop_subsidie.png

Kinderen in de klas - GGD-GHOR.jpg# Binnenmilieuscan voor basisscholen

GGD-GHOR Nederland heeft speciaal voor basisscholen de binnenmilieuscan ontwikkeld. Dit is een eenvoudig hulpmiddel om een gezond binnenmilieu te realiseren en/of te behouden. U kunt direct aan de slag met een handleiding voor gebouwgebruikers voor en het rapportageformulier

# Ondersteuning GGD

De GGD biedt in het schooljaar 2016-2017 kosteloze ondersteuning bij het uitvoeren van de binnenmilieuscan. Dit ondersteuningsaanbod is beschikbaar voor 50 basisscholen in Nederland. U ontvangt uitleg en handige tips over de inzet van de binnenmilieuscan op uw school. Ook neemt de GGD na enige tijd contact met u op om de voortgang te bespreken. Het aanvragen van het ondersteuningsaanbod is alleen mogelijk als de GGD in de regio meedoet. Klik hier voor de deelnemende GGD’en en voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod (flyer ‘Aan de slag met de Binnenmilieuscan Basisscholen’). Scholen kunnen ook zonder hulp van de GGD aan de slag. De binnenmilieuscan (handleiding en rapportageformulier) staat op www.digitaletoolkitmilieu.nl

# Hulp nodig?

Wilt u aan de slag met een gezond en duurzaam schoolgebouw, maar weet u niet waar te beginnen? Of bent u al verder gevorderd en loopt u vast? De Green Deal Scholen helpt u graag (weer) op weg. Neem gerust contact op met onze helpdesk.

 

Helpdesk_GDS.png