Floor_web2.png

Vraag subsidie voor advies aan

Vanaf maandag 3 oktober 2016 is de subsidie beschikbaar die schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs helpt bij het verduurzamen van hun schoolgebouwen.

  • Er is een subsidieregeling voor schoolbesturen PO en VO (inclusief ROC of AOC school voor voortgezet onderwijs).
  • Er is subsidie voor het inschakelen van een extern adviseur om scholen te verduurzamen en verfrissen.
  • Indien u een goed adviesbureau zoekt voor een advies of onderzoek naar energiebesparing, duurzame energie en verbetering van het binnenklimaat in uw schoolgebouw(en), kunt u uit deze lijst wellicht een keuze maken. U kunt ook zelf een adviseur inschakelen voor een offerte.
  • Er is nu nog ruimte voor ongeveer 50 aanvragen.
  • Er wordt een bijdrage van schoolbesturen zelf gevraagd; er is dus sprake van co-financiering
  • Om een subsidieaanvraag te kunnen doen heeft u een eHerkennning (niveau 1) nodig.
  • De regeling start op maandag 3 oktober 2016 om 9.00 uur. De tekst is gepubliceerd in de Staatscourant. 
  • De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via www.rvo.nl/gds.  
  • De overheid heeft de subsidieregeling verlengd tot en met 29 december 2017. 

 

 

 

Knop_subsidie.png

Er is nog ruimte voor aanvragen, dus grijp je kans!

Hoe vraag ik subsidie aan?
Het onderstaande document helpt u stap voor stap door de subsidie-aanvraag.

Stappenplan Subsidie-aanvraag