# 2 Welke financieringsoplossing past bij mijn opgave?

De keuze voor een financieringsoplossing uit het totaalaanbod begint met het onderzoeken welke opties passen bij uw verduurzamingsopgave. Hiervoor onderscheiden we drie varianten: 

1. Verduurzaming bestaande bouw
2. Verbouw inclusief verduurzaming
3. Nieuwbouw inclusief verduurzaming

Welke oplossing uiteindelijk het beste bij uw individuele situatie past, is afhankelijk van meerdere factoren. U hoeft overigens niet te kiezen voor één oplossing. Steeds vaker worden stapel- of combifinancieringen ingezet om tot het totale investeringsbudget te komen. Bent u zo ver dat u een keuze kunt gaan maken? We hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet voor als u aan de slag gaat. Heeft u nog vragen? Dan staat de Green Deal Scholen Helpdesk voor u klaar!

1. Verduurzaming bestaande bouw

Om verduurzamingsmaatregelen te bekostigen zijn de volgende financieringsopties interessant (de nummers verwijzen naar het totaaloverzicht):

 • 1. Lokale/regionale stimuleringsmaatregelen. Deze kennen over het algemeen aantrekkelijke financieringscondities. 
 • 4. Het Duurzame Scholenfonds voor Monumenten kan uitkomst bieden indien er sprake is van een (rijks)moment.  
 • 9. Crowdfunding, zowel in de variant van donatie als van een lening. 
 • ​10. en 11. Inbreng van eigen middelen, zolang dat met inachtneming van de geldende regelgeving mogelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het investeringsverbod. 
 • Prestatiecontracten, waarbij zowel een prestatie- als financieringsafspraak met de leverancier wordt gemaakt.

Bij meerdere gebouwen en dus een grotere totale investeringssom komen de volgende opties ook in beeld:

 • ​6. Reguliere bancaire financiering.
 • 7. Financiering door BNG.
 • 8. Schatkistbankieren.

2. Verbouw inclusief verduurzaming

In de praktijk blijkt dat het budget van de school vaak niet toereikend is om deze opgave te financieren. Een combinatie van financieringsoplossingen ("combi-"of "stapelfinanciering") kan uitkomst bieden. De verbouwfinanciering wordt dan aangevuld met geld uit andere bronnen zoals hierboven genoemd bij 1. Verduurzaming bestaande bouw. Een levensduurbenadering kan daarbij nog meer financiële ruimte bieden. Hierbij worden de (toekomstige) geldstromen vanuit de bekostiging (voor verbouw, onderhoud en exploitatie) samengevoegd.

Door het investeringsbudget van de gemeente en de budgetten van het schoolbestuur samen te voegen, ontstaat ook meer financiële ruimte. Een dergelijke bijdrage zou in goed overleg kunnen worden overeengekomen. In geval van doordecentralisatie is samenvoeging eenvoudiger te organiseren, omdat het schoolbestuur dan de verantwoordelijkheid draagt voor zowel het investerings- als exploitatiebudget. 

Voor benodigde gelden kunnen deze opties uitkomst bieden (de nummers verwijzen naar het totaaloverzicht):

 • ​6. Reguliere bancaire financiering.
 • 7. Financiering door BNG.
 • 8. Schatkistbankieren. 

3. Nieuwbouw inclusief verduurzaming

Nieuwbouw wordt bekostigd door de gemeente. Bij algehele doordecentralisatie zijn de verantwoordelijkheid en het budget voor nieuwbouw (veelal een vast bedrag per leerling dat vrij besteedbaar is) verschoven van de gemeente naar het schoolbestuur. Doordecentralisatie van gelden kan ook door middel van een projectfinanciering. Dit houdt in dat er op projectniveau een budgetafspraak met de gemeente wordt gemaakt, inclusief een kostenverdeling en de financieringsafspraken. 

Als de kwaliteits- en duurzaamheidseisen aan het gebouw niet uit het beschikbare budget kunnen worden gefinancierd, kan deze worden aangevuld met geld uit andere bronnen (stapelfinanciering) zoals die genoemd bij 1. Verduurzaming bestaande bouw. Daarnaast kunnen de volgende oplossingen uitkomst bieden (de nummers verwijzen naar het totaaloverzicht):

 • ​6. Reguliere bancaire financiering.
 • 7. Financiering door BNG.
 • 8. Schatkistbankieren. 

Ook hier geldt dat een levensduurbenadering nog meer financiële ruimte kan bieden. Hierbij worden de (toekomstige) geldstromen vanuit de bekostiging (voor nieuwbouw, onderhoud en exploitatie) samengevoegd. Een dergelijke bijdrage vanuit het schoolbestuur zou in goed overleg kunnen worden overeengekomen.

Bent u zo ver dat u een keuze kunt gaan maken? We hebben een aantalaandachtspunten op een rij gezet voor als u aan de slag gaat. Neem de volgende stap!

#1 Financiering regelen: overzicht #2 Welke financieringsoplossing past bij mij? #3 Aandachtspunten financiering